Kardinaal J. Cardijnstraat 1
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel: 03 / 727.17.70

Verslag Ouderraad GBS Het Kompas – 30/5/18

Aanwezig: Winny, Nico, Franka, Claudia, Lizzy, Ellen, Kristof, Wendy, Ann, Joke, Bart, Eef, Cindy, Tina

 

 1. Goedkeuring vorig verslag

Geen opmerkingen

 

 1. Woord van de directie
  • De afwezigheid van directeur Gaby werd verlengd tot 30/6.
  • Meester Marc gaat met pensioen. Er werd een interne sollicitatieronde gehouden voor een nieuwe zorgcoördinator. Er werd gekozen om deze taak op te splitsen in een zorgcoördinator voor de lagere school (2de tot 6de leerjaar) en een voor de kleurterschool en het eerste leerjaar. Juf Els T. en juf Veerle zullen deze taak op zicht nemen en zullen hier een 8-tal lesuren aan besteden. Deze uren zullen in de klassen waarin zij les geven, worden aangevuld door een collega. Wie dit worden en hoe de verdere verdeling voor volgend schooljaar eruit ziet, is nog niet gekend.
  • Tijdens de paasvakantie werd de zonwering geplaatst bij alle klassen van het lager. In de kleuterschool bij de schapen-, de kikker-, de giraffen en de olifantenklas.
  • De aanleg van de binnentuin en het zaaien van het gras gebeurde de voorbije weken. De rest volgt in de zomervakantie.
  • Dank aan alle helpers tijdens (de voorbereidingen van) het schoolfeest.

 

 1. Evaluatie Kompasquiz
  • Vlot verlopen, fijne samenwerking binnen de werkgroep.

Indien ervoor wordt gekozen om volgend schooljaar opnieuw een quiz te organiseren, zullen er nieuwe medewerkers nodig zijn in de werkgroep vermits de meerderheid van de werkgroep naar aanleiding van enkele gebeurtenissen in aanloop van de quiz beslist heeft om ermee op te houden.

 • Dank aan alle sponsors en helpers.

 

 1. Evaluatie Receptie Eerste Communie/Lentefeest
  • Combinatie koffiekoeken, wraps en sandwiches -> alles was op en iedereen was enthousiast!
  • In het begin werd er heel veel rondgegaan met hapjes, naar het einde toe was alles al verdeeld. Bekijken of dit beter gedoseerd kan worden.
  • Fijn dat het terug op school kan.

 

 1. Evaluatie Gezellig ontbijt
  • Zoals steeds een heel ruim assortiment!
  • Iets te weinig kaas en charcuterie, hoeveelheden moeilijk in te schatten!
  • Dit jaar geen gratis yoghurt van Danone vermits het ophalen ervan niet evident is!
  • Kinderen met intoleranties: vragen om zelf iets te voorzien.

 

 1. Evaluatie schoolfeest
  • Nieuwe luifel heeft zijn dienst bewezen!
  • Leuke sfeer en de optredens van de kinderen waren top. Felicitaties aan de leerkrachten die de dansjes ineen staken en met de kinderen hebben gerepeteerd!
  • Drank aanvullen was moeilijk; er moest met de bakken door het publiek gelopen worden. Te bekijken hoe dit anders kan.
  • Cavabar had geen succes omdat er ook cava aan de andere drankenbar werd verkocht. Volgend jaar eerder alle drankstanden centraliseren, idem voor alle eetstandjes.
  • Aan de bar was het bij tijdens zeer hectisch, mede door de grote dorst door het warme en zonnige weer. Bekijken hoe de efficiëntie kan geoptimaliseerd worden.
  • Snoepjes: te weinig zakjes, waren uitverkocht om 15u30.
  • Ijsjes waren lekker en gesponsord waarvoor dank. Er was veel vraag naar waterijs. Bekijken of het zinvol is om dit te voorzien (afhankelijk van het voorspelde weer).
  • Pannenkoekenplaat: onveilig om diverse redenen! Bekijken of er alternatieven zijn, ook voor andere activiteiten waarop we deze in het verleden gebruikten.
  • Veel extra helpers (OR, HH, extern) omwille van de grote drukte. Misschien toch meer helpers voorzien op de werklijst.
  • Soundsystem was niet hoorbaar op het gras waar heel veel mensen de schaduw opzochten. Meer boxen voorzien? Aankoop via de OR was een voorstel dat reeds werd besproken.
  • Parasols voorzien tijdens schoolfeest, eventueel via brouwer of aankopen. Parasolvoet moet uiteraard voldoende zwaar zijn ifv veiligheid!
  • Buttons en haartooi -> prima
  • Afwas: lokaal én afwasbak is te klein. Bekijken welke alternatieven hier mogelijk zijn!
  • Buffet en kwaliteit van het eten -> prima. De portie zalm was volgens velen echt wel te klein. 

 

 1. Volgende activiteiten
  • Fuif op 23/6:
   • Veel werk dus veel helpers nodig. De werklijst wordt doorgegeven en zal nadien ook aan de leerkrachten en de helpende handen worden bezorgd.
   • Vermijden dat er alcoholische dranken worden geschonken aan minderjarigen door te werken met kleurenbandjes.
   • Er wordt nog een herinneringsbriefje meegeven via de agenda’s voor wie nog kaarten in voorverkoop wil kopen.
   • Er zullen drankkaarten zijn van €10 en €20. Ook de kaarten van vorige activiteiten blijven geldig!
   • Om druktepieken op te vangen, wordt er voor het eerst gewerkt met ‘vliegenden’
   • Podium is in orde voor de DJ’s.
  • Afscheid zesde leerjaar op woe 27/6
   • Drank is besteld in de GB
   • Er worden tapa’s voorzien op planken zodat iedereen voor en na de optredens iets kan nemen.
   • Helpers: Gino B., Gino DK., Ellen en Eef

 

 1. LOK
  • BKO ’t Kuipertje is erkend voor 52 kinderen.
  • Vanaf volgend schooljaar moet er verplicht gereserveerd worden voor de kortopvang en dit ten laatste de donderdagnamiddag voorafgaand aan de week waarin opvang nodig is. Systeem heeft voor- en nadelen die werden aangehaald op het LOK.

 

 1. Varia
  • Vraag of promoflyers van sportclub (bv. Schermvereniging) mogen worden meegegeven/via mail worden verspreid via de school. Dit wordt geval per geval bekeken door de gemeente.
  • Goals op speelplaats lagere school: momenteel niet veilig als ze worden weggenomen. Wordt bekeken door de gemeente hoe dit kan afgewerkt worden.
  • GDPR OR: ledenlijst en lijst HH.
  • Aankoop speeltuigen door OR; hoe ver staat de lopende procedure? Winny volgt dit op en houdt ons op de hoogte. Het zou fijn zijn moest dit in orde zijn bij de welkomdag op 30 augustus!
  • De leerkrachten pimpen de speelplaats(en) tijdens deze zomervakantie.

Volgende vergadering: maandag 25 juni 2018

Spreuk van de week

 

 

Klaar om erin te vliegen ...!