Kardinaal J. Cardijnstraat 1
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel: 03 / 727.17.70

 

Verslag Ouderraad 25/6/2018

Aanwezig: Winny, Manuella, Cindy, Eef, Bart, Wendy, Ellen, Lizzy, Franca, Kim, Stein, Wim, Stijn, Tina

 • Vorig verslag: Aanpassing: de afwezigheid van Gaby werd verlengd tot 30/6.

 

 • Woord van de directie:
  • Verdeling van de klassen:
   • Kleuterschool:
    • Kikkers: Els DR en Georgina
    • Beren: Kris
    • Vissen: Els VW
    • Olifant: Veerle en Georgina
    • Zorg en LO: Ilse
    • Kinderverzorging: nog niet duidelijk binnen scholengemeenschap
    • Georgina: ook deeltijds zorg

 

 • Lagere school:
  • 1: Suzie
  • 2A: Julie + Pia
  • 2B: Manuella + Pia
  • 3: Els VD + collega Kemzeke
  • 4: Katrien
  • 5A: Sven
  • 5B: Ellen + Sam
  • 6: Dries + Els T
  • LO: Veerle + Joke
  • Zorgcoördinatie: Els T + Veerle
  • Zorg lagere school: Pia + Sam
  • Levensbeschouwelijk vakken: geen wijzigingen
 • Gemeente  voorziet 12u beleidsondersteuning. Gaby hervat deeltijds in september, Nathalie neemt tijdelijk een andere opdracht aan in De Ruiter in Waasmunster waardoor ze niet meer actief zal zijn op Het Kompas. Winny start cursus ‘Directie’.
 • Meester Marc gaat met pensioen en zal in de bloemetjes gezet worden op de laatste schooldag
 • Nieuwe muziekinstallatie is besteld van het budget van de gemeente
 • Laptops die gestolen werden in mei worden vervangen. Aankoop 10 laptops door de gemeente
 • Zwemmen: Gemeente huurt zwembad af en bestelt twee bussen. 1ste tot 4de leerjaar gaan 16 keer/jaar zwemmen (elke 2 weken). 5de en 6de leerjaar gaan 8 keer/jaar zwemmen en de bus wordt op die momenten aangevuld met afwisselend de ene en de andere helft van de 3de kleuterklas. Dit is mogelijk door optimalisatie van de busbezetting.
 • Badmutsen worden ingevoerd. School koopt badmutsen aan, ouders bekostigen 1 badmuts, bij wisselen van groep krijgen de kinderen een andere kleur. Geen extra kost voor ouders indien badmuts nog in goede staat is.
 • Fluohesjes werden reeds opgehaald.
 • 5de leerjaar: werkten aan een project over de verschillende godsdiensten heen.
 • Welkomdag op 30/8 van 18u30 tot 19u30
 • Pluim voor de fuif, afwezigen hadden ongelijk
 • Nieuw decreet leerlingenbegeleiding:
  • Invloed op CLB
  • Medisch schooltoezicht wil vervolg zijn op K&G. Volgend schooljaar wordt een overgangsjaar, nadien komt er een nieuw, aangepast programma

 

 • Evaluatie fuif:
  • Supermooie deco, gezellig ingericht
  • Benaming “VIP-lounge” -> misschien beter “Lounge”
  • Veel sponsors waren aanwezig, zij waren aangenaam verrast en werden erg in de watten gelegd
   • Hoofdsponsors kregen 2 flessen cava en hapjes -> erg gewaardeerd
 • Weinig aanwezigen via de school, beetje ontgoochelend
 • Zeer weinig aanwezigen van de OR, werklijst raakte niet ingevuld. Dit zou bij grote opkomst problematisch geweest zijn. Ook bij de opbouw en afbraak kreeg de werkgroep weinig hulp vanuit de rest van de OR. HH sprongen bij!
 •  Te weinig mond aan mond-reclame gemaakt?
 • Peter A. komt volgend schooljaar in de WG
 • Tip: elke leerling 2 gratis inkomkaarten bezorgen?
  • Conclusie: Jammer dat er weinig aanwezigen en helpers waren, zeker in functie van de vele voorbereidende inspanningen  die werden geleverd en de tijd die werd geïnvesteerd in de organisatie. Heel fijne activiteit, prima organisatie dus de afwezigen hadden ongelijk.

De werkgroep bezint of deze activiteit voor herhaling vatbaar is.

 

 • Afscheid 6de leerjaar:
  • 6de zet de zaal klaar
  • Om 15u starten met voorbereidingen zodat er om 19u kan gestart worden met de festiviteiten. Helpers: Lieve, Lizzy, Gino DK overdag en Eef, Stijn, Franca, Lieve, Gino, Cindy, Eef en Tina ‘s avonds

 

 

 •  Welkomdag 30/8:
  • Eef en Cindy trekken
  • Helpers momenteel: Wendy en Ellen. Er volgt nog een oproep per mail tijdens de zomervakantie

 

Varia

 • Uittredende leden
  • Afscheid van Vicky, Kristof, Gino, Pascal en Wim. Wordt de afscheidsactiviteit nieuw leven ingeblazen? Werd in het verleden georganiseerd door de afscheidnemende leden. Wordt bekeken.
 • Afhalen rapporten einde schooljaar is in de grote zaal, niet in de klassen.
 • Vraag om de veiligheid van de wachtende ouders aan de schoolpoort van de lagere school te evalueren.  Ouders moeten op straat staan wachten net voorbij de bocht om de parking op te rijden. Navragen bij gemeente of dit aangepast kan worden in functie van veiligheid?
 • Dank je wel aan alle leden en helpende handen voor alle grote en kleine inspanningen die dit jaar werden geleverd.

 

Spreuk van de week

 

 

Klaar om erin te vliegen ...!