Kardinaal J. Cardijnstraat 1
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel: 03 / 727.17.70

 

Verslag Ouderraad 17/9/18

Aanwezig: Winny, Christine, meester Dries, juf Shauna, Kim, Bart, Wendy, Stijn, Lizzy, Ellen, Stein, Lesley, Piet, Nico, Eef, Cindy, Tina

 • Goedkeuring vorig verslag

 

 • Woord van de directie:

 

 • Taken directie verdeeld, Gaby deeltijds, Winny deeltijds directie en deeltijds beleidsondersteuning. Momenteel geen vaste dagen. Juf Shauna nieuw gezicht op school, anderen waren allemaal al vorig jaar op school aanwezig.
 • Leerlingenaantallen: 175 in lagere school, 75 kleuterschool. 45 uitgestroomd en 25 ingestroomd.
 • Dank aan OR voor tafeltennistafel. Elke klas komt alternerend aan de beurt.
 • Wafelbak: dank je wel, was lekker en leuk!
 • 1 oktober: lerarenplatform -> juf Larissa wordt eerst ingezet bij vervangingen
 • Fluohesjes worden uitgedeeld op strapdag op vrijdag 21 september.
 • Veiligheid ad school: er wordt bekeken met gemeente en wijkagent wat mogelijk is om de veiligheid bij het hek aan de lagere school te verbeteren.
 • Speelplaats lagere school: laatste plek gras is ingezaaid
 • Badmutsen voor de lagere school zijn nog niet toegekomen ondanks bestelling eind juni

 

 •  Evaluatie afscheid zesde leerjaar:
  • Prima in orde, lekkere hapjes. Kortom heel verzorgd en gezellig.
  • Veel sfeer bij het afscheid van meester Marc

 

 • Evaluatie Welkomdag eind augustus
  • Bonnetje enkel voor plat water of fruitsap. Misschien beter vermelden op het bonnetje?
  • Er kan een oogje dichtgeknepen worden bij de keuze van de drankjes

 

 • Evaluatie Wafelbak
  • Ging vlot, vroeg klaar en ze waren lekker

 

Planning activiteiten en vergaderingen nieuw schooljaar

 • 30/8 Welkomdag
 • 12/9 Wafels
 • 5/12 Sint op school
 • 25/12 Kerst in het Dorp
 • 30/1 Lichtmis, pannenkoeken
 • 8/2 Grootouderfeest
 • 12/2 Dikke Truiendag met hartverwarmende Soep
 • 1/3 Terugkomst van de Sneeuwschool
 • 26/3 Vlaaienslag
 • 5/4 Paasklokken op school
 • 5/5 Plechtige Communie
 • 25/5 Schoolfeest
 • 30/5 Eerste Communie
 • 27/6 Afscheid 6e leerjaar

De data van de vergaderingen zijn:17/9, 6/11, 19/12, 4/2, 26/3, 8/5, 20/6

 • November: Kaas- en Wijnavond toegevoegd aan de lijst. Zou doorgaan op zaterdag 10 november.
 • Zondag  25 november: activiteit Warmste Week. Combinatie Rode Neuzendag en Warmste week. Knutselwerkjes die verkocht worden op 25/11 en eraan gekoppeld een Urban Trail in de gemeente. Er kunnen die dag ook hapjes en drankjes gekocht worden op de speelplaats. Goede doel: Huis van het Kind in Sint-Gillis-Waas.

Werkgroep vanuit de school houdt ons op de hoogte!

Helpers bij alle activiteiten zijn welkom.

 

 • Onkostenregeling
  • Procedure voor ingeven onkosten: Demo door penningmeester Bart.
  • Via document op Google Forms. Intuïtief systeem, zeer transparant. Link kan bezorgd worden.
  • Wordt zowel gebruikt door leden van de OR als door leerkrachten.

 

 • Draaiboek/informatiefiche activiteiten
  • Vraag aan werkgroep/werkgroepverantwoordelijke om noodzakelijke informatie/beknopte evaluatie vanuit WG op mail te zetten en door te sturen naar de mailbox van de OR.
  • Details: aantal personen, aangekochte hoeveelheden, nuttige tips voor het volgende jaar
  • Nico bezorgt de info uit het verleden uit de Dropbox

 

 • Uitgavenregeling:
  • Kleine onkosten zijn ok, voor grotere investeringen (bv. Grote decoratiestukken) vooraf even navragen bij Eef, Cindy of Stijn of aankoop OK is.

 

 • Taakverdeling binnen het bestuur van de OR
  • Wordt doorgestuurd via mail.

 

 • Kaas- en Wijnavond
  • De werkgroep heeft alles onder controle. Werklijst wordt per mail gedeeld.

 

 • Varia
  • Niet vergeten: reserveren voor naschoolse kinderopvang. Nog altijd capaciteitsproblemen.
  • Vluchtelingen worden nog altijd opgevangen op school. Vanaf 6 lln is komen er zorguren, momenteel gaat het over minder dan 6 kinderen en dus zijn geen extra zorguren. Er worden ook in de andere scholen in SGW vluchtelingen opgevangen.
  • Luizen: preventieve controle door CLB op verzoek van de school

WELKOM AAN DE NIEUWE LEDEN

Volgende vergadering: dinsdag 6 november.

Spreuk van de week

 

 

Klaar om erin te vliegen ...!