Kardinaal J. Cardijnstraat 1
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel: 03 / 727.17.70

Verslag OR 6/11/18

Aanwezig: Winny, Pia, Ilse, Veerle D, Stijn, Ellen, Lesly, Piet, Stein, Cindy, Eef

Verontschuldigd: Nico, Wendy, Tina, Lizzy, Franca, Kim

Woord van de directie

 • Na de herfstvakantie zijn er 2 nieuwe kleuters gestart in de KK. Er werden ook 2 nieuwe leerkrachten aangesteld omwille van het aantal anderstalige leerlingen. Vanaf 6 leerlingen heeft de school recht op 11 extra uren, deze blijven behouden tot het aantal anderstalige leerlingen zakt tot onder 2. De uren werden verdeeld onder Melissa Smet en Joke Mertens.

 

 • Ivm de studie: St-Gillis-Waas kampt met een capaciteitsprobleem voor de kinderopvang. Er komen nog steeds veel aanvragen binnen. Het probleem is 2-delig, enerzijds het aantal m², anderzijds het personeelstekort. Er mag max 1u aan 150% van de capaciteit opvang voorzien worden omwille van subsidies. Men wil vooral de jongere kinderen voorrang geven. Van daaruit werd de vraag aan de scholen gesteld om zelf een studiemoment te organiseren. De studie leek de enige haalbare oplossing die snel in werking kon treden. De studie vanaf het 3e leerjaar start om 16u en verloopt in 2 blokken van 30min. Na het eerste blok kan de leerling afgehaald worden of kiezen voor een speelplaatsmoment. Je hebt een kaart nodig, die uiteraard onbeperkt geldig blijft. Bij ziekte of afwezigheid van de leerkrachten die studie geven, zal dit overgenomen worden door collega’s. Tussen 16 en 17u is het stil in de studie, er kan dus niet geoefend worden op Mundo of Bingel. Tijdens de studie kunnen de leerlingen een vraag stellen aan de studiebegeleiders, maar het is geen individuele begeleiding. De OR van de Klimop was reeds op de hoogte bij de aankondiging op het LOK, voornamelijk omdat zij nu geen opvang meer op school hebben voor de jongere kinderen, en dus de kans bestaat dat ze hun kinderen moeten afhalen op 2 verschillende plaatsen. Ivm de prijs als je nu maar 1 kind meer in de opvang hebt, wordt verder navraag gedaan. Indien de prijs hoger is dan voorheen, zal de OR een brief formuleren met onze bedenkingen daarbij.

 

 • De badmutsen werden geleverd en de eerste keer in gebruik genomen.

 

 • Er is vanaf deze week opnieuw warm water ter beschikking in de refter, voor thee of soep.

 

 • De fluoflits actie is gestart na de herfstvakantie. Er zijn 4 puzzelstukken te verdienen, door controle aan de schoolpoort op willekeurige momenten. Er zullen zo 5 momenten zijn.

 

 • In het 4e leerjaar werd de enquête afgenomen ivm de keuze sneeuwschool, bosklassen, bosklassen met schoolreis, of niks. Deze enquête is verplicht en de resultaten worden voorgelegd op het schepencollege. Na de goedkeuring start het sparen voor de reis, en zal hierover een brief meegegeven worden met de leerlingen.

 

 • De Sneeuwschoolverkoop is van start gegaan.

 

 • Kracht van Samen: Blijft rond gewerkt worden in de lagere school en de kleuters, de kleuters hadden in dit kader de Toppertjesdag. Hierbij werd klasoverschrijdend gewerkt.

 

 • Dobus: de leerlingenraad staat te popelen om de Dobuswagen in gebruik te nemen. In de herfstvakantie hebben Cindy en Eef deze verder leeggemaakt, enkel de tenten dienen nog verplaatst te worden. De leerlingenraad zal de “beloningsactiviteit” voor de Kerstvakantie organiseren. Het zal een Talentenshow worden.

 

 • Het Zorgbeleid blijft extra in de aandacht. Ook bij de kleuters. Bij de rapporten van de leerlingen die extra zorg hebben gekregen, zowel op vlak van extra uitdaging als op vlak van extra ondersteuning, zat een informatieblad betreffende die zorg. Zo zijn de ouders beter op de hoogte van wat er precies wordt aangeboden aan hun kind op vlak van zorg. De Zorgco zal een bevraging doen bij alle leerlingen naar hun welbevinden op school. Hoe voelen zij zich? Dit zal adhv een aantal vragen een beeld geven over het algemeen welbevinden. Ook het turnen is voor grote klassen opgesplitst in 2 groepen. BV leerjaar 1 en leerjaar 6. Zo blijft er een kleinere groep in de klas om mee aan de slag te gaan.

 

 • De cadeautjes aangekocht van het Sintbudget, zullen opgelijst en meegedeeld worden op de OR vergadering.

 

 • Thema erfgoed: het 4e leerjaar zal een begraafplaats bezoeken. Niet in het kader van Godsdienst maar Erfgoed.

 

 • 25/11 Activiteit Warmste Week. Loop en wandeltocht en verkoop van de schilderijen die door de leerlingen werden gemaakt. Dit jaar ten voordele van Stal Deyaert (https://stal-deyaert.weebly.com/over-ons.html) Op maandag was het varkentje Knorrie op bezoek op school, en op 25/11 zullen er meerdere dieren op school te aaien zijn.

 

 • Er werden nieuwe pingpongballetjes aangekocht. Vanaf woensdag in gebruik.

 

Stand van zaken

 • Kaas en Wijnavond 10/11/18: momenteel 166 inschrijvingen, zeer mooi aantal. Werklijst gaat nog even terug naar school om aan te vullen. Verder een aantal praktische afspraken gemaakt ivm  organisatie. Er zullen extra lepeltjes en frisdrankglazen aangekocht worden, want die hebben we onvoldoende.

 

 • Sint: inpak onder controle, Pietenkostuums en Sint mogen terug van Unizo gebruikt worden. Juf Pia vraagt dit nog na ter controle.

 

 • Kerst in het Dorp: nog geen zekerheid of dit wel doorgaat.

 

 

 

Volgende vergadering op 19/12

 

 

 

 

Spreuk van de week

 

 

Klaar om erin te vliegen ...!