Kardinaal J. Cardijnstraat 1
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel: 03 / 727.17.70

Verslag vergadering ouderraad 08.05.2019

Aanwezig: Piet, Stein, Juf Suzie, Stijn, Wendy, Ellen, Lizzy, Nico, Kathleen, Cindy, Eef, Winny, juf Julie, Juf Ann

Woord van de directie:

· Gaby is afwezig tot 30/6

· Na de Paasvakantie zijn er 2 nieuwe peuters gestart

· Proefproject rond middageten. De kinderen kunnen voortaan eten wanneer ze willen. Uiteraard tussen een bepaalde tijdspanne. Na het eten laten ze hun boterhammendoos zien en kunnen ze weer gaan spelen. Er mag rustig gepraat worden, zoals in een Brasserie. Er worden belsignalen gebruikt om aan te geven wanneer het de laatste kans is om te gaan eten. Dit project zal regelmatig geëvalueerd worden, en bij blijvend succes in september ook blijven bestaan. Voorlopig zeer goed onthaald door de leerlingen en de middagtoezichters.

· Er werd opnieuw een enquête afgenomen rond het welbevinden van de kinderen op school. Er zal binnenkort ook een ouderbevraging gebeuren.

· MEI plastiekvrij: een grotere inspanning om het plastiek uit de school te weren. Naar volgend jaar toe zal hier extra aandacht aan geschonken worden. Verdere info volgt hierover later.

· LOK: organisatie naschoolse studie loopt verder voor onbepaalde duur. Klimop gaat eventueel privé opvang voorzien op school van 7-19u wegens organisatorische redenen.

 

Evaluatie voorbije activiteiten:

 

· Gezond ontbijt: niet veel overschot, mede dankzij het feit dat Stijn de overschot terug wilde nemen. Waarvoor dank. Wel redelijk veel kaas over. Goed georganiseerd, tegen 8u30 stond alles klaar, kinderen konden na binnenkomen in de klas, meteen aanschuiven aan het buffet.

 

· Ruilbeurs/receptie 12-jarigen: Misschien iets minder sfeer dan op een echte receptie, maar dit is buiten onze wil om. Kinderen konden wel hun ding doen, en er waren vrij veel ouders aanwezig.

 

Komende activiteiten:

 

· 25/5 Schoolfeest: de takenlijst werd al heel goed aangevuld, waarvoor dank. De OR zal nog verder aanvullen. Opstellen vrijdagavond op school om 16u30. Op de parking komt een speelparcours ipv de race fietsen. Hiervoor iets meer begeleiding voorzien, ongeveer 4 personen. Buiten de schoolpoort zal een rokersterras voorzien worden, er mag absoluut niet meer binnen de schoolomheining gerookt worden. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden.

 

· 30/5 receptie eerste communie/lentefeest: Start ongeveer om 10u45 op school. Opgegeven helpers: Wendy, Stijn, Bart, Tina, Eef. Woensdagavond zetten we de zaal klaar, vanaf 19u30

 

· 27/6: Afscheid 6e

 

Varia: Onderwerpen besproken infoavond samen met Gezinsbond. Poll op FB lanceren.

 

Volgende vergadering 20/6

Spreuk van de week

 

 

Klaar om erin te vliegen ...!