Kardinaal J. Cardijnstraat 1
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel: 03 / 727.17.70

Ouderraad 20/6/19

Aanwezigen: School: Winny, Manuella, Els T., Veerle. Ouders:  Stein, Daphne (mama Julie Thuy – nieuw lid), Lizzy, Wendy, Franca, Ellen, Bart, Lesly, Piet, Cindy, Eef, Tina

 

Woord directie

Dank voor de samenwerking dit schooljaar. Voorbereiding nieuw schooljaar is gestart, schoolraad was akkoord met wijzigingen schoolreglement (zie verslag schoolraad) en wijzigingen in onthaalbrochure.

NIEUW: plastic flesjes en brikjes worden niet meer toegelaten vanaf volgend schooljaar. Jaarthema: Het Kompas Natuur(lijk). Er wordt een gadget voorzien voor elke leerling om dit te stimuleren.

Lestijden: Kleuters: 7 lestijden minder

Lager: 33 lestijden minder dan vorig schooljaar. Weinig zorguren zouden overblijven om o.a. de huidige twee tweedeleerjaren gesplitst te houden. Bovenop 12 beleidsuren die gereserveerd zijn (voor terugkeer Gaby)  zijn er 14 extra aangevraagd en afgelopen maandag goedgekeurd door de gemeente waardoor de huidige 2de leerjaren toch apart zouden kunnen blijven.

Kleuters:

Kikkers: Els 19u + Georgina

Beren: Chris

Vissen: Els VW

Olifant: Veerle en Georgina (Veerle iets minder dan dit jaar, meer nadruk op zorg)

Zorguren en LO: Ilse

Kinderverzorgster: Juf Nele voor 8u

Juf Saar nog voltijds benoemd binnen kompas, werkt deeltijds maar nog niet duidelijk of zij werk heeft in de scholengemeenschap. Eventueel andere taken binnen de school indien geen lesuren.

Lagere:

1ste lj: 27 ll: Suzie + 12u ondersteuning door Veerle en Pia – turnen gesplitst

2de: 25 Manuella met Pia + ondersteuning – turnen gesplitst

3de: Twee klassen van 16 lln, groepen worden terug gemengd omdat het niveau van beide klassen te verschillend is. De leerkrachten hebben de groepen samengesteld, rekening houdend met niveau en vriendjes van de kinderen. Els VD 3A, juf Julie 3B. De brief met verdeling wordt maandag meegegeven met kinderen.

4de Katrien

5de: Ellen

6A: juf Els (deeltijd klas + deeltijds collega)

6B: meester Sven

Nog 24 lestijden over (12 lestijden in 6de + zorg 12u) + 4/5de bij Julie en zorg in 3de en 4de. Anderhalve job over voor meester Dries, juf Sam en juf Shauni. Mogelijk ook nog een parttime op St-Pauwels dus in theorie twee voltijdsen.

Gemeente maakt meerjarenplan op voor doelstellingen te bereiken in de volgende 5 jaren. Wordt vervolgd…

Besteding klasbudget (€2/lln) van dit schooljaar wordt doorgegeven aan OR.

Evaluatie schoolfeest

Positief, geslaagd. Optreden was mooi en ging vlot. Een podium zou voor sommigetoeschouwers makkelijker zijn om de optredens te volgen. Sommige ouders stonden aan de ‘verkeerde kant/achterkant’ van de plek waarop werd opgetreden. 

Opstellen en opruimen is vlot gegaan. Uitbesteding afwas is goed idee omwille van praktische redenen (te beperkte mogelijkheden hiervoor in keuken) en omwille van de noodzaak van snelle opruim omwille van de verkiezingen.

Kwaliteit vlees/vis ok, dikkere kipfilets niet altijd doorbakken. Groentenbuffet ging vlot.

Geen opmerkingen gekregen over de hogere prijs van de BBQ. 

Bemerking: kan er ook iets hartigs geserveerd worden in de NM (bv. frietjes zoals vroeger)? Te weinig helpers hiervoor + verkoopt enkel heel goed bij mooi weer. Bij slecht weer wordt dit weinig verkocht. Eventueel uitbesteden aan kraam van carnavalisten? Voordeel hiervan is dat er wel frietjes beschikbaar zijn, nadeel is weinig winst hierop.

Misschien fruitsap/appelsap of chocomelk voorzien? Nu enkel plat water en frisdranken, ook voor de kleuters.

Richtingaanwijzers richting toiletten voorzien en ook een pijl richting kassa!

Rookzonde: buiten het schoolterrein. Emmer voor peuken voorzien? Beter op toezien en richtingaanwijzers voorzien.

Foodtruckfestival?

Evaluatie receptie Eerste Communie

Mis om 10u begonnen, boterkoeken/koffie na afloop om 11u30 is niet ideaal. Dit jaar héél veel overschot hiervan! Mensen kiezen eerder voor iets hartigs rond dit uur bij het aperitief.

Volgend jaar zou de Eerste Communie op zaterdag 23/5 (na Hemelvaart) om 15u zijn. Er zou in de toekomst een beurtrol zijn met de verschillende parochies en de scholen. Voor hele centrumgemeente zijn er maar 20 Eerste Communicanten, in het Kompas voorlopig maar 3.

Receptie: stof tot nadenken hoe we dit georganiseerd krijgen. Niet ideaal om vrijwilligers te vinden midden in het lange Hemelvaartweekend.

Plechtige Communie 26/4. Zedenleerfeest in combinatie met weekend Vrijzinnige Jeugd, zou vallen in Pinksterweekend dus vallen niet samen.  

Gemeenschappelijke gemeentereceptie wordt geëvalueerd en eventueel verdergezet. Feedback aan de gemeente van Het Kompas: eventueel om 19u starten ipv om 18u.

Receptie op school eerste leerjaar: Volgend jaar toch werken met inschrijvingen. Zo kunnen we aankopen van drank/hapjes beter inschatten. Overwegen of we iets van financiële bijdrage vragen. Dit wordt verder besproken volgend schooljaar.

Receptie zesde leerjaar: Niet voor alle kinderen kon er een ouder aanwezig zijn, het tijdstip was ook een beetje vreemd. Volgend jaar een feestmoment voor de kinderen in de klas? Deze info zou dan ineens meegegeven worden door de leerkracht bij de info over communie/lentefeest.

Afscheid zesde leerjaar  

Franca zet klaar vanaf 16u. Start voorbereiding hapjes om 17u30. Start activiteit vanaf 19u, mensen worden verwacht vanaf 18u45. Pauze voorzien middenin? Gaat minder lang duren dan vorig jaar, klasgroep is kleiner en minder optredens.

Het wordt warm… dus hapjes misschien klaarmaken tussenin? Zo blijven ze vers en moeten we niet te vroeg starten met voorbereiding.

Franca duwt, Helena helpt overdag, Eef, Lesly en Cindy helpen ook ’s avonds.

Ongeveer 150 mensen worden er verwacht, vorig jaar >200. 31 leerlingen verlaten de school.

Financieel verslag

 

Uitbestedingen / aankopen volgend schooljaar

Voorstellen/ideeën:

Insectenhotel op beide speelplaatsen, kippen in het lager en in de kleuterschool, speeltuig voor lagere school, voetbaldoelen die gesloten zijn, betonnen buis op kleuterschool aankleden met natuurmateriaal, betonnen tunnel op speelplaats lagere school, vervanging Dobus door soort tuinhuis, extra zandbakspeelgoed kleuters, instrumenten, extra voetballen, pingpongballen, tafeltennispaletten, overal dezelfde uurwerken in de klassen, kus- en knuffelzone (SOS Kinderdorpen), planten voor in de klas,… 

Activiteiten volgend school

Welkomdag donderdag 29/8.

Data van andere activiteiten liggen niet vast.

Varia

Turnzakken worden vanaf volgend schooljaar vanaf de derde kleuterklas uitgedeeld. Kapotte turnzakken van de laatste bestelling worden vervangen indien nodig vermits de kwaliteit niet goed was. Er worden nieuwe besteld.

Turn t-shirts zijn er nog voldoende.

Oproep naar nieuwe (bestuurs-)leden! Graag een seintje voor eind van het schooljaar.

 

Dank je wel aan iedereen voor de mede- en samenwerking dit schooljaar.  

Spreuk van de week

 

 

Klaar om erin te vliegen ...!