Kardinaal J. Cardijnstraat 1
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel: 03 / 727.17.70

Aanwezigen:

Franca, Cindy, Stijn, Ellen, juf Winny, juf Manuella, juf Pia, juf Ilse, Piet, Stein, Daphny, Jürgen, Kim B, Eef, Wendy, Bart

 

Verloop:

Er zijn 3 nieuwe leden

Daphny, mama van Julie uit de vissenklas

Kim, mama van Jannes uit de berenklas

Jürgen, papa van Jade uit de vissenklas

Welkom in de OR van GBS Het Kompas.

 

* Voorstelling aanwezigen

 

* Geen opmerkingen vorig verslag

 

* Woord van de directie

- Afwezigheid Gaby is verlengd tot 31 oktober

- Bespreking van de klassen, juffen en aantal leerlingen

(Details vermeld in het Schoolnieuws)

Totaal zijn er 66 kleuters en 165 leerlingen lagere school

 

- Jaarthema “Natuurlijk” wordt in een ruim opzicht geïnterpreteerd en zoveel mogelijk beleefd.

Geen brikjes of plastieken flesjes

Water drinken wordt met stip gepromoot en de nieuwe drinkflessen werden enthousiast onthaald.

Het gaat er om een duidelijk signaal te geven en de kinderen bewust te maken van milieu/natuur en alles

wat er mee te maken heeft

 

 

- Geschenken van ouderraad aan school.

Kippenhokken zijn geïnstalleerd,extra dank aan Stijn die de installatie volledig voor zijn rekening nam.

Basketbalring voor de lagere school zijn geleverd,gemeente gaat die omhoog hangen.

Kus- en knuffelzones aan de poorten zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, eind september 

geschilderd worden

De buitenspeelkeuken voor de kleuters is nog in beraad.

 

- Digitale schoolkalender is in voege getreden.

Er wordt geen papieren kalender meer meegegeven.

 

 

* Ouderraadpuntjes

 

- Evaluatie afscheid 6de leerjaar

Was in orde

Ook hapjes zonder vlees gewenst

Kaasjes/ham op tafeltjes wordt herbekeken afhankelijk van de weerstemperaturen.

 

- Welkomdag

Succes en altijd leuk als het buiten kan

Kippen zijn een succes

Momenteel wachten op info van de gemeente om te zien of er dalstenen rond de ren kunnen/mogen

gelegd worden zodat een vos zich niet kan gaan graven.

 

- Wafelbak

Prima verlopen. Vele helpende handen

 

 

 

- Kaas- en wijnavond 23 november

Eerste flyer begin oktober meegeven - of per mail in het “Natuurlijk” concept

Ook zal dan de uitnodiging voor helpende handen verstuurd worden zodat de werklijst  kan opgestart worden.

Rond de herfstvakantie wordt het inschrijvingsformulier meegegeven.

We hebben de plastieken schalen verpakking nog van vorige editie.

Met extra nota  “Deze verpakking werd voor u door Het Kompas “natuurlijk” gerecycleerd.”

 

- Receptie Eerste/Plechtige Communie / Lentefeest

Lentefeest is op Hemelvaart, EC zaterdagnamiddag nadien.

Bespreking wanneer geven we best receptie.

Na vele meningen gaan de meeste stemmen op voor een receptie op zaterdag na de EC viering.

Van 16u tot 18u... bijvoorbeeld

Wordt vervolgd...

 

Plechtige Communie 

Maandag 27 april in de klas met lekkers.

Enkel voor de kinderen zelf niet voor de ouders.

 

- Er zijn mooie nieuwe blauwe turnzakken

De oude rode worden eerst verder uitgedeeld aan diegene die aan vervanging toe zijn.

En er werden er ook reeds uitgedeeld aan de 3de kleuterklas om turnpantoffels in te steken.

 

- Dit jaar doen we niet mee aan de kerstmarkt die op 25 dec georganiseerd wordt.

Indien er leden zijn die iets wensen te organiseren op school, zoals een kerstwandeling, kerstmarkt,

aarzel niet om ons op de hoogte te brengen.

 

 

 

- 25 maart 2020 ..... Gezellig ontbijt

 

 

Groetjes

Het Bestuur

 

Spreuk van de week

 

 

Klaar om erin te vliegen ...!